Aktuality

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 3. 2021

Nařízením Vlády ČR došlo od 1. 3. 2021 k uzavření naší školy Více informací získáte zde: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna Rozsah distanční výuky bude upřesněn v pondělí a rodiče jednotlivých tříd budou o tomto informováni třídními učiteli. Převzetí učebnic,...

Rybářský kroužek 2020/2021

Rybářský kroužek v měsíci březnu 2021 - prosím opakovat látku dle rozpisu.  04. 03. 2021 - opakovat látku: 1. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru (str. 8 a 9).  2. Při lovu v rybářském revíru se...

Pokyny pro rodiče

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků! Pokud Vaše dítě (žák naší školy) nebo někdo z Vaší rodiny přišel do kontaktu s osobou s pozitivním testem na onemocnění COVID-19 a byla Vaší rodině nařízena karanténa, neprodleně o této situaci dejte vědět naší škole (třídní...

Informace k provozu školy od 04. 01. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků! Oznamujeme Vám tímto, že na základě usnesení vlády ČR z 23. 12. 2020 je povolena přítomnost všech žáků na školách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona. Celé informace o provozu škol si můžete přečíst zde. To se týká i naší...

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, oznamujeme Vám, že s účinností ode dne 18. listopadu 2020 zahajujeme provoz naší školy, internátu a školní jídelny. Příjezd dětí bude dne 18. 11. 2020 do 8.00 hodin. Internátní děti mohou přijíždět během dne. Žádáme rodiče, aby...

DISTANČNÍ VÝUKA

9. listopadu - 13. listopadu 2020 Žáci 3. A mají (po dobu nemoci třídní učitelky) distanční výuku na stránkách třídy http://www.logoskola2.tridnistranky.cz . Přihlašovací jméno a heslo zůstává stejné jako v loňském roce. Pokud jej někdo zapomněl, napište si o něj...

UZAVŘENÍ LOGOPEDICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 02. 11. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 do dne 20. listopadu 2020 -       provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; tento...

Uzavření školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků. Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem - pobočka Louny, Poděbradova 749, došlo k uzavření naší školy s platností od 16.10. 2020 do 25.10. 2020 včetně. Vzhledem k tomu, ve dnech 26. října...