Oddělení

Na internátě je pět výchovných skupin.

Během školního roku vychovatelky připravují pro děti mnoho sportovních a kulturních akcí. Například: turnaj ve fotbale, vybíjené, „Velká měcholupská“, masopust, čarodějnice, stanování s dětmi, turistické pochody ….