Oddělení

Na internátě jsou čtyři výchovné skupiny + 2 školní družiny, které se zapojují do stejných aktivit

Během školního roku vychovatelky připravují pro děti mnoho sportovních a kulturních akcí dle celoročního plánu

Akce na rok 2023-2024

září – celodenní turistický pochod

říjen – sportovní víceboj

listopad – štafetový běh

leden – zimní hry

březen – florbal

duben – vybíjená

květen – lehká atletika

červen – fotbal

Během školního roku probíhají další akce pro děti jako jsou – „Velká měcholupská“, dýňobraní , „Drakyáda“, vítání jara, „Velikonoční zajíček“, „Rej čarodějnic“, výlety atd. Probíhají také výtvarné a literární soutěže.

Od listopadu do března je pro děti otevřen rehabilitační bazén.

5.12. je pro děti připravena mikulášská nadílka.

8.12. se uskuteční před zámkem vánoční prodej.

19.12. proběhne vánoční besídka na sále.

Na jaře se uskuteční velikonoční prodej, opět před zámkem.

Během června půjdeme s dětmi stanovat na zahradu školy.