Mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

Podrobnější informace o projektu naleznete na stránkách: https://www.szif.cz/cs/podpora-spotreby-skolniho-mleka