Obnova nemovité kulturní památky financována v rámci finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, poskytnuté z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky Měcholupy čp. 1

Obnova nemovité kulturní památky, Měcholupy čp. 1