O školní jídelně

Školní jídelna se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. a hygienickými předpisy dle vyhlášky č. 137/2004 Sb. 

Vyhlášky a předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.

Přihlašování a odhlašování stravy
Strava se automaticky přihlašuje na celý měsíc a rodiče si stravu odhlašují podle potřeby. Odhlášení stravy je možné den předem nebo ráno do 8.00 hodin prvního dne nemoci dítěte. V případě neodhlášení může rodič stravu odebrat do jídlonosiče ( ale pouze první den nemoci dítěte). Odhlášení stravy je možné i textovou zprávou na telelefonním čísle vedoucí jídelny / uvedete jméno dítěte a den k odhlášení. 

Omlouvání dítěte ve školní jídelně je pro docházející děti povinné !!!!!!!!!!!!