O školní jídelně

Školní jídelna se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. a hygienickými předpisy dle vyhlášky č. 137/2004 Sb.

Vyhlášky a předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.

Přihlašování a odhlašování stravy
Strava se automaticky přihlašuje na celý měsíc a rodiče si stravu odhlašují podle potřeby. Odhlášení stravy je možné den předem nebo ráno do 8.00 hodin prvního dne nemoci dítěte. V případě neodhlášení může rodič stravu odebrat do jídlonosiče ( ale pouze první den nemoci dítěte). Odhlášení stravy je možné i textovou zprávou na telelefonním čísle vedoucí jídelny / uvedete jméno dítěte a den k odhlášení.

Omlouvání dítěte ve školní jídelně je pro docházející děti povinné !!!!!!!!!!!!

Ve školním roce 2019 – 2020 je Logopedická základní škola opět přihlášena do projektu Ovoce do škol pro první stupeň základních škol. Každý týden je do školy dodán nějaký druh ovoce nebo zeleniny. Dalším projektem je Mléko do škol, které je nám dodáváno dvakrát do měsíce s možností zakoupit dotovaná ochucená mlíčka na svačinky. 

I tento školní rok 2019 – 2020 v jídelně proběhne několik akcí pro děti. Mezi první patří Den duchů, spojený s dobrým jídlem a výzdobou. Další akcí bude – Mikuláš s čertím menu a pak Vánoční besídka se slavnostním obědem a cukrovím. Vše je spojené s tématickou výzdobou jídelny.

Doufáme, že se vše bude dětem líbit a hlavně chutnat.