Obědy pro děti

Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.

Společnost WOMEN FOR WOMEN darovala naší škole finanční částku 40 584,- Kč na obědové služby poskytované obdarovaným v období od 2. ledna 2018 do 29. června 2018 ve prospěch 17 nezletilých žáků.

Nadační fond DRAB FOUNDATION daroval také na obědové služby služby finanční částku. A to pro 4 nezletilé žáky na období od 1. března 2018 do 1. května 2018 v celkové sumě 7 426,- Kč.

DĚKUJEME!