Profil školy

 (Promo video školy: https://youtu.be/4daZJsVaT5U )

Logopedická základní škola se nachází v Měcholupech u Žatce. Zaměřujeme se na vzdělávání žáků s vadami řeči, se specifickými poruchami učení a s kombinovaným postižením v přípravné třídě a v 1. – 5. ročníku. Obsah výuky odpovídá výuce na běžné základní škole, je však rozšířen o logopedickou péči. Od školního roku 2006/2007 probíhá výuka podle vlastního rámcově vzdělávacího programu.

Co nabízíme …

 • přípravný ročník s rozšířenou individuální logopedickou péčí
 • základní vzdělávání v 1. -5. ročníku
 • ubytování na internátě s celodenním stravováním
 • individuální péči a nízký počet žáků ve třídě
 • výuku pod vedením speciálních pedagogů – logopedů
 • od 3. ročníku ZŠ výuku anglického jazyka
 • individuální logopedickou péči v samostatných vyučovacích hodinách, logopedický trénink v odpoledních hodinách
 • využití moderní počítačové učebny včetně interaktivní tabule
 • výběr z mnoha kroužků
 • práci v keramické dílně
 • rehabilitační bazén
 • zdravotní tělesnou výchovu pod vedením odborníka
 • pravidelná prohlídka dětským lékařem
 • pořádání různorodých aktivit