Geheimnisse und Wunder der Natur

 

Naší škole byl opět schválen nový mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus + / strategická partnerství mezi školami. Do projektu s názvem “Geheimnisse und Wunder der Natur “(Tajemství a zázraky přírody) se společně s námi zapojily partnerské školy z Polska (Leszno), Maďarska (Apagy) a Rumunska (Satu Mare)

Aktivity ve školním roce 2017 / 2018:

* září 2017 – založení klubu Erasmus +

* 6. 9. – 7. 9. 2017 návštěva Muzea Chmele Žatec

1. projektové setkání v polském Leszně

Ve dnech 27. listopadu – 1. prosince 2017 se uskutečnilo v polském Leszně 1. mezinárodní pracovní projektové setkání všech zapojených škol. Na tomto setkání se detailně naplánovaly aktivity a mobility prvního projektového roku. Toto setkání proběhlo ve velice přátelském duchu. 

1. Projekttreffen_PL   

LZS_Mecholupy

                  

* vycházky do přírody / fotografování…..

Mezinárodní vzdělávací aktivity v ČR

Ve dnech 13. 5. – 18. 5. 2018 se uskutečnilo společné setkání žáků a pg doprovodu ze všech partnerských zemí. Děti ze Slovenska, Polska, Rumunska a Maďarska byly ubytovány na internátě naší školy, takže byly zapojeny do kolektivu českých dětí po celý den. 

Programm

*15. 5. 2018 – ZOO Plzeň 

*16. 5. 2018 – celodenní výlet do Českého Švýcarska

České Švýcarsko

Mezinárodní vzdělávací aktivity v SK

Ve dnech 13. 5. – 18. 5. 2018 se uskutečnilo společné setkání žáků a pg doprovodu ze všech partnerských zemí na Slovensku v Jamníku. Z naší školy se tohoto setkání zúčastnili čtyři žáci. Všechny děti byly rovněž ubytovány na internátě školy. Žáci se seznámili s úchvatnou slovenskou přírodou, byli zapojeni nejen do školních, ale i mimoškolních aktivit. Pracovali s fotoaparátem a tabletem, umělecky zpracovávali přírodniny….. 

      

Aktivity ve školním roce 2018 / 2019:

* v září 2018 byla vyhlášena výtvarná soutěž: „Příroda očima dětí“

 

2. projektové setkání na Slovensku v Jamníku 

2. projektové setkání se uskutečnilo ve dnech 24. 9. – 28. 9. 2018 u slovenských partnerů. Hlavní koordinátor projektu si opět připravil pro všechny zúčastněné Power Pointovou prezentaci. Kromě přímé práce na projektu zbyl čas i na zapojení do vzdělávacího procesu a seznámení se s nádhernou přírodou Nízkých i Vysokých Tater. Došlo i na setkání se zástupci městské vlády na radnici v Žilině. Neobyčejným zážitkem byla plavba na tradičním voru – plti po Váhu.

2. PROJEKTTREFFEN-SK

* listopad 2018 / divadelní představení z lesního prostředí

* v prosinci 2018 se uskutečnila výstava obrázků s názvem „PŘÍRODA OČIMA DĚTÍ“ 

PŘÍRODA OČIMA DĚTÍ-Natur durch den kindern Augen

* 9. 3. – 15. 3. 2019 se celá naše škola zúčastnila ozdravného pobytu v Deštné v Orlických horách. Z projektu Erasmus + jsme žákům na tento pobyt přispěli finanční částkou na dopravu, abychom snížili celkové náklady pro jednotlivce. Žáci z klubu Erasmus+ si pro tuto příležitost připravili dvě výukové prezentace:

1) ORLICKÉ HORY

2) NP A CHKO ČR

Mezinárodní vzdělávací aktivity v RO

Ve dnech 1. 4. – 5. 4. 2019 se zúčastnili 3 žáci a 2 pedagogové mezinárodních vzdělávacích aktivit v rumunském Satu Mare. Společně s ostatními zástupci partnerských zemí poznávali tamní život, zvláštnosti a přírodu. Navštívili botanickou zahradu, ekologické centrum, dendrologický park, chráněnou krajinnou oblast. Tento pobyt se dětem i dospělým moc líbil. 

        

Mezinárodní vzdělávací aktivity v PL

13. května 2019 odjeli tři chlapci a dvě vychovatelky na výměnný pobyt do polského Leszna, aby se zde setkali a společně pracovali do 17. 5. 2019 na projektových aktivitách s partnerskými skupinami z ostatních zemí. Každý s žáků byl ubytován v jiné rodině. Rodiny byly velmi přátelské a naši žáci na tento pobyt velice vzpomínají a vůbec jim nevadila jazyková bariéra. 

      

* Zahrada Hojnosti / Sedčice

Ve dnech 28.5. – 6.6. 2019 se postupně všechny třídy vystřídaly v návštěvě Zahrady Hojnosti v Sedčicích, kde došlo k propojení přírody s léčivou hudbou za zvuku didgerida a zpěvu, včetně relaxace v jurtě. Všichni byli z této aktivity nadšeni!!!

Základním rysem této zahrady je bezúdržbovost, pestrost, originalita, harmonie a trvalá udržitelnost. Je to zahrada bez používání jakékoli chemie, rovnováhu a harmonii zajišťuje sama druhová pestrost a respektování podmínek daného pozemku.

    

* ZOO Plasy

Dne 5. 6.  2019 navštívila přípravná třída ZOO Plasy a fantasy golf – areál, ve kterém žáci viděli více jak 50 druhů zvířat a také spoustu krásných a zajímavých rostlin

ZOO-PLASY-PT červen 2019 

Aktivity ve školním roce 2019 / 2020:

* V září 2019 se žáci v klubu Erasmus + podíleli na přípravě Encyklopedie „Naturwunder und Wunder“ a kompletovali českou část „Nejkrásnější přírodní zázraky České republiky“ tak, aby mohla být zveřejněna na projektovém setkání v Maďarsku

 ENCYKLÖPADIE -CZ

3. projektové setkání v maďarském Apagyi

Třetí projektové setkání se uskutečnilo u partnerů v Maďarsku ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2019. Hlavní koordinátor projektu si opět připravil pro všechny zúčastněné prezentaci k projektovému setkání. Na tomto pracovním setkání se nejdříve provedla evaluace 1. a 2. projektového roku. Dále koordinátoři všech partnerských škol podali zprávy formou filmů či fotografií nejen o průběhu projektových aktivit , ale i mobilit . Také se podrobně plánovaly aktivity i mobility 3. projektového roku / termíny i náplně . Krom přímé práce na projektu zbyl čas i na zapojení do vzdělávacího procesu, seznámení se s nádhernou maďarskou přírodou, exkurzí nejen do typické vinařské oblasti s worshopem, ale i návštěvou sadů a tabákové plantáže. Došlo i k setkání se zástupci obce Apagy. Evaluací 1. a 2. projektového roku bylo zjištěno, že nenastaly žádné problémy, které by zapříčinily nesplnění  aktivit, naopak bylo zjištěno, že děti jsou k práci na projektu vhodně motivovány, takže mají dobré výsledky a že komunikace mezi všemi partnery byla velice aktivní a bezproblémová.

3.PROJEKTTREFFEN-HU