Šablony III

Po úspěšné práci v projektu Šablony II se naše škola zapojila do projektu Šablony III. Tento projekt je zaměřen na podporu extrakurikulárních / rozvojových aktivit.

ŠABLONY III