Ceník a způsob úhrady

 

Stravné se platí na účet školy č. 3140840267/0100 jako variabilní symbol uvádějte prosím pořadové číslo, které bylo dítěti přiděleno na začátku školního roku. Pokladní složenkou v hotovosti v Komerční bance nebo hotově do pokladny školy a to nejpozději do 15. běžného měsíce.

Cena stravného platná od 1. září 2022

Cena stravného platná od 1.9. 2022