Ceník a způsob úhrady

Stravné se platí na účet školy č. 3140840267/0100 jako variabilní symbol uvádějte prosím pořadové číslo, které bylo dítěti přiděleno na začátku školního roku. Pokladní složenkou v hotovosti v Komerční bance nebo hotově do pokladny školy a to nejpozději do 15. běžného měsíce.

Z důvodu nárůstu cen za potraviny, a to především masa, se od 1. 9. 2021 zdražují obědy u všech věkových kategorií.

Děkujeme za pochopení

 Cena stravného platná od 1.9.2021

Změna způsobu úhrady stravy od 1. 3. 2017