Aktuality

Zahájení školního roku 2021/2022 – informace

Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne 1.9. 2021 průběžně od 08.00 – 11.00 hodin ve třídách školy. Výjimku mají PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA a 1. TŘÍDA, kdy bude společné zahájení od 9.30 hodin ve třídě. Vybavte, prosím, sebe i žáky vhodnou ochranou horních cest dýchacích dle...

Organizace školního roku 2021/2022

01. 09. 2021 - zahájení školního roku 2021 - 2022 27. 09. 2021 - ředitelské volno 28. 09. 2021 - státní svátek /příjezdy žáků na internát/ 27. 10. a 29. 10. 2021 /podzimní prázdniny 28. 10. 2021 / státní svátek 17. 11. 2021 / státní svátek - /středa -> internátní děti...

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ ŠKOLY

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků naší školy! Změna termínu třídních schůzek Třídní schůzky ze dne 04.06.2021 se přesouvají na dřívější termín a to 28. 05. 2021. Účast na schůzkách je povinná! Ukončení školního roku 2020/2021 Školní rok 2020/2021 bude ukončen dne...

Termíny rybářského kroužku

13.05.2021 - rybářský kroužek není 20.05.2021 - opakování učiva 24.05.2021 - opakování učiva 27.05.2021 - testy 28.05.2021 - závody

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 12. 4. 2021

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 06. 04. 2021 se otevírá provoz škol za určitých podmínek. V případě naší školy se jedná o nepřetržitou prezenční výuku od 12. 04. 2021. Pro klidný průběh otevření provozu školy provádíme tato opatření: Příjezd...

Distanční výuka od 1. března 2021

Od 1. 3. 2021 bude probíhat "Distanční výuka" ve všech třídách školy a to tímto způsobem: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA / pokyny budou předávány telefonicky, emailem a přes WhatsApp; zadání probíhá formou předání pracovních sešitů a pracovních listů 1. A  / online výuka přes...

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 3. 2021

Nařízením Vlády ČR došlo od 1. 3. 2021 k uzavření naší školy Více informací získáte zde: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna Rozsah distanční výuky bude upřesněn v pondělí a rodiče jednotlivých tříd budou o tomto informováni třídními učiteli. Převzetí učebnic,...

Rybářský kroužek 2020/2021

Rybářský kroužek v měsíci březnu 2021 - prosím opakovat látku dle rozpisu.  04. 03. 2021 - opakovat látku: 1. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru (str. 8 a 9).  2. Při lovu v rybářském revíru se...