NVS Pohybem se rozvíjíme – nový školní rok 2024/2025

S novým školním rokem přijde do naší školy i nový preventivní pohybový program pro děti v přípravné třídě. Jedná se o program Neuro vývojové stimulace – Pohybem se rozvíjíme podle PhDr. Marji Volemanové, Ph.D.

Aby se dítě dobře učilo, je třeba osvojit si řadu dovedností. Mezi ně patří schopnost sedět v klidu, soustředit se, motorické dovednosti, dobře vyvinuté oční pohyby pro sledování textu a spoustu dalších zdánlivě nesouvisejících dovedností. Významnou příčinou nejrůznějších potížích dětí ve škole mohou být nezaniklé primární reflexy. To jsou reflexy, které si sebou přineseme na svět při narození a slouží nám k našemu přežití (např. sací reflex). Postupným psychomotorickým vývojem od miminka po předškoláka by tyto reflexy měly samy zaniknout. V případě jejich přetrvávání způsobují řadu potíží, které mají přímý vliv na úspěšnost v učení.

Cviky v tomto programu jsou navrženy tak, aby podpořily celkový rozvoj dětí v předškolním věku. Jedná se zejména o posílení hrubé motoriky, koordinace pohybů, ale také systematické odstraňování primárních reflexů, což má pozitivní vliv na celkový pohybový a mentální vývoj. V případě zájmu najdete více informací na stránkách https://www.cortexacademy.cz/