Dne 6. června 2024 proběhlo kontrolní vyšetření u dětí, které jsou zařazené do programu sluchové terapie Benaudira od začátku února 2024.. Navštívila nás paní Mgr. Jana Štěpánová, speciální pedagog a terapeut. Vyšetření u dětí proběhlo opět bezplatně, díky ochotě, vstřícnosti a zapálení pro danou věc manželů Štěpánových. U některých dětí došlo k výraznému posunu v oblasti sluchového vnímání a přenosu zvuku sluchovými drahami do sluchového centra v mozku. Ačkoli se kvůli absenci nikomu z dětí nepodařilo dosáhnout poslechu v délce šestnácti týdnů (ale maximálně jen týdnů devíti), jsou i přes tyto skutečnosti viditelné výsledky.

S paní Mgr. Štěpánovou jsme se dohodli na další spolupráci a od nového školního roku 2024/2025 budeme opět pokračovat ve sluchové terapii Benaudira. Některé z dětí už s individuálním terapeutickým programem.

V případě zájmu kontakt na paní Mgr. Janu Štěpánovou: https://www.specialnipedagog.eu/