9. listopadu – 13. listopadu 2020

Žáci 3. A mají (po dobu nemoci třídní učitelky) distanční výuku na stránkách třídy http://www.logoskola2.tridnistranky.cz . Přihlašovací jméno a heslo zůstává stejné jako v loňském roce. Pokud jej někdo zapomněl, napište si o něj třídní učitelce.

DISTANČNÍ VÝUKA 1.A

DISTANČNÍ VÝUKA 3.B

Logopedii mají žáci 3.B na stránkách http://logoskola3.tridnistranky.cz . Přihlašovací jméno a heslo bylo všem rodičům zasláno. Pokud jej někdo zapomněl, kontaktujte paní Bajerovou.

DISTANČNÍ VÝUKA -AJ-4.A

2. listopadu – 6. listopadu 2020

DISTANČNÍ VÝUKA 1.A

DISTANČNÍ VÝUKA 3.B

DISTANČNÍ VÝUKA -AJ-4.A