Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 06. 04. 2021 se otevírá provoz škol za určitých podmínek. V případě naší školy se jedná o nepřetržitou prezenční výuku od 12. 04. 2021.

Pro klidný průběh otevření provozu školy provádíme tato opatření:

  1. Příjezd žáků ubytovaných na internátě je možný již 11. 04. 2021 od 14.00 hod. do 18.00 hod. Žádáme zákonné zástupce, aby k příjezdu na internát upřednostňovali neděli před pondělím, a to z důvodu provést testování dětí a žáků – viz. příloha:“ POKYNY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ K TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLE „
  2. Pro docházející žáky (ale i internátní) je škola otevřena od pondělí 12. 04. 2021 od 6.30 hod. – do 08.00 hod. Žádáme zákonné zástupce o včasný příchod do školy nejpozději do 7.30 hod., a to opět z důvodu provedení testování – viz. příloha z bodu 1)
  3. Je stále nutné při příchodu do školy dodržovat hygienická a protiepidemiologická opatření, tzn. mít respirátor či roušku. Ve škole bude v tomto smyslu nastaven režim stejně, jak před uzavřením školy před 01. 03. 2021.
  4. Součástí příloh je i “ SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S TESTOVÁNÍM „- je možné si jej předvyplnit doma a přivézt s sebou. Pokud nesouhlasíte s testováním, je nutné postupovat dle pokynů v přílohách.
  5. Prosím o důsledné přečtení „Pokynů pro zákonné zástupce žáků k testování dětí a žáků ve škole“. Pokud budou u žáků nějaké příznaky jakéhokoliv onemocnění, své dítě do školy nevozte. Pro vaši lepší orientaci využívejte přílohu “ KONTROLNÍ SEZNAM PŘÍZNAKŮ COVID 19 U DĚTÍ “.
  6. Jsme si vědomi těžkostí při rozhodování v otázce testování vašich dětí a obav k provádění testů. Bohužel, nelze postupovat jinak, než nám ukládají pokyny a opatření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Případné stížnosti prosím směřujte na obě uvedené instituce.

V případě vašeho negativního postoje k testování vašich dětí musíte vycházet z uvedených pokynů v přílohách.

Přesto nabízíme dobré podmínky školy, klidný přístup a asistenci našich pedagogických pracovníků k provedení testování vašich dětí k jejich i vaší spokojenosti.

Mgr. Alexandr Bednář

PŘEHLED POSTUPŮ ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ

VIDEO – TESTOVÁNÍ / https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=7s

MŠMT_Manuál k testování žáků

Informace k provozu škol od 12.4.2021

MŠMT_Manuál k provozu škol

MO MZ_testování žáků ve školách

MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění