Obnova nemovité kulturní památky

Obnova nemovité kulturní památky financována v rámci finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, poskytnuté z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky Měcholupy čp. 1 Obnova...

Ozdravný terapeutický pobyt u moře

Fond LOGIT ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací předal ve 13. otevřeném grantovém kole naší škole 25 000,- Kč na projekt „Ozdravný terapeutický pobyt u moře“. Realizační období tohoto projektu je do 30.4. 2024 banner Logit 2x1m...