Žádáme rodiče přihlášených dětí na pobyt na horách 2022 o zaplacení zálohy ve výši 1500 Kč do konce měsíce listopadu 2021. Pobyt na horách můžete samozřejmě uhradit v plné výši (tj. 3300 Kč).