Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků!

Oznamujeme Vám tímto, že dne 22. 10. 2021 byl zaznamenán výskyt onemocnění Covid-19 na naší škole u jednoho z pedagogických pracovníků. Třída, kde se nákaza prokázala, byla uzavřena a třídě byla nařízena karanténa.

Na základě této zprávy Vás žádáme o umožnění testování vašich dětí po návratu z podzimních prázdnin dne 31. 10. 2021 při příjezdu na internát a 01. 11. 2021 antigenním testem. Pokud chcete, aby Vaše dítě bylo otestováno Vámi zakoupeným testem, je to samozřejmě možné.

Chceme pracovat v plném režimu, aby mohla být v provozu nejen škola, ale i družina, internát a jídelna.

I nadále je potřeba dodržovat nošení roušek a základní hygienická pravidla.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.