Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne 1.9. 2021 průběžně od 08.00 – 11.00 hodin ve třídách školy. Výjimku mají PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA a 1. TŘÍDA, kdy bude společné zahájení od 9.30 hodin ve třídě.

Vybavte, prosím, sebe i žáky vhodnou ochranou horních cest dýchacích dle platných epidemiologických pravidel (chirurgická rouška nebo respirátor třídy FFP2). Omezte také počet doprovázejících osob.

Děkujeme. Vedení školy

Pokyny k testování pro rodiče

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků!

  1. Testování žáků proběhne ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 (internátní žáci při příjezdu na internát 05. 09. 2021). Budou použity ant. testy zn. GENRUI.

 

  1. Dne 01. 09. 2021 proběhne testování všech žáků při příjezdu do školy od 08.00 hodin do 11.00 hodin.

 

  1. Po provedení testu s negativním výsledkem bude mít žák a zákonný zástupce povolen vstup do budovy školy, a to s ochrannou dýchacích cest.

 

  1. V případě pozitivního antigen. testu nebude žák vpuštěn do budovy školy a bude odeslán ke svému dětskému lékaři.

 

  1. Pro internátní žáky: po konzultaci se svým třídním učitelem, soc. pracovnicí, zdravotnicí a po ubytování na internátě školy musí zákonný zástupce opustit budovu školy.

 

  1. Pro docházející žáky: po konzultaci se svým třídním učitelem, soc. pracovnicí a zdravotnicí musí zákonný zástupce a žák opustit budovu školy.

 

Příloha:

Soubory doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022:

Průvodní informace

MŠMT_Manuál k provozu škol a testovaní