Zápis k povinné školní docházce do základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2021/2022

 Ředitel školy upravuje pokyny k zápisu povinné školní docházky. Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 Termín zápisu se posouvá ze dne 07. 04. 2021 na 21. 04. 2021

  1. Zápisy budou probíhat pravděpodobně bez osobní přítomnosti dětí ve škole (pokud je to možné, podání přihlášky bude bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole). Pokud to situace vzhledem k opatření vlády k onemocnění COVID-19 umožní, budou zápisy i s osobní přítomností žáků a zákonných zástupců. O této skutečnosti Vás budeme včas informovat.
  2. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce se stanovuje termín do 20. 04. 2021
  •  Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem /nelze jen poslat prostý email/,
  3. poštou,
  4. osobní dodání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

V Měcholupech dne 10. 03. 2021    Mgr. Alexandr Bednář / ředitel školy

Žádost stáhnete zde:

Žádost o přijetí do PT

Žádost o přijetí do 1. třídy

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy: ZŠ2021_04_03_FIN_03_kor_fin