Od 1. 3. 2021 bude probíhat „Distanční výuka“ ve všech třídách školy a to tímto způsobem:

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA / pokyny budou předávány telefonicky, emailem a přes WhatsApp; zadání probíhá formou předání pracovních sešitů a pracovních listů

1. A  / online výuka přes Microsoft Teams, dle potřeb i telefonicky a individuálně videohovory přes WhatsApp

1. B / online výuka přes Microsoft Teams, dle potřeb i telefonicky a individuálně videohovory přes WhatsApp

2. A / online výuka přes Microsoft Teams, dle potřeb i telefonicky a individuálně videohovory přes WhatsApp

 3.A / online výuka přes Microsoft Teams, dle potřeb i telefonicky a individuálně videohovory přes WhatsApp, popřípadě přes Messenger; pro děti, kterým by případně selhalo připojení do Teamsů, budou k dispozici pokyny, výukové materiály, prezentace a odkazy na třídních stránkách školy https://logoskola2.tridnistranky.cz

3. B / online výuka přes Microsoft Teams, dle potřeb i telefonicky a individuálně videohovory přes WhatsApp

4. A / pokyny budou předávány telefonicky, emailem a přes WhatsApp; zadání probíhá formou předání pracovních sešitů a pracovních listů