Nařízením Vlády ČR došlo od 1. 3. 2021 k uzavření naší školy

Více informací získáte zde:

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Rozsah distanční výuky bude upřesněn v pondělí a rodiče jednotlivých tříd budou o tomto informováni třídními učiteli.

Převzetí učebnic, pracovních sešitů, pracovních listů a podobně, proběhne během pondělí a úterý dle dohody učitele s rodiči.