Rybářský kroužek v měsíci březnu 2021 – prosím opakovat látku dle rozpisu. 

04. 03. 2021 – opakovat látku:

1. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru (str. 8 a 9). 

2. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje, Přístup na pozemky, Oprávnění rybářské stráže (str. 10 a 11).

11. 03. 2021 – opakovat látku:

1. Povolené způsoby lovu ryb na udici, Povolené technické prostředky k lovu (str. 12 a 13). 

18. 03. 2021 – opakovat látku

1. Doby hájení některých dalších živočichů, Osoba provádějící lov je povinna, Lov na mimopstruhových rybářských revírech (str. 14 a 15).