Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků!

Pokud Vaše dítě (žák naší školy) nebo někdo z Vaší rodiny přišel do kontaktu s osobou s pozitivním testem na onemocnění COVID-19 a byla Vaší rodině nařízena karanténa, neprodleně o této situaci dejte vědět naší škole (třídní učitelce, popřípadě zdravotnici, sociální pracovnici, vedoucí vychovatelce nebo panu řediteli).

Vzhledem k tomu, že je naše škola internátní, je pro nás tato informace důležitá k tomu, abychom mohli případně přijmout preventivní opatření.

Děkujeme za spolupráci.