Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 do dne 20. listopadu 2020

–       provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; tento bod se nevztahuje na školy při zdravotnickém zařízení. Nově je tedy provoz základních škol a tříd základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona omezen tak, že je zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání.

Přípravná třída – na přípravné třídy se uplatní stejná pravidla vyplývající z krizových opatření, která se uplatňují u základních škol.

Podrobnější informace týkající se omezení provozu základních škol a tříd základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 a praktických škol jednoletých a dvouletých, a to včetně družin, internátů a domovů mládeže pro žáky těchto škol, najdete v odkazu:
https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1