Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků naší školy!

Upozorňujeme tímto, že se naše škola v pátek 25. září 2020 neuzavírá a výuka probíhá dle rozvrhu tříd.