Těšíme se na všechny žáky a rodiče při zahájení školního roku 2020 / 2021.

Uvítání předškoláčků a žáků prvních tříd proběhne v 9:00 v Přípravné třídě, v 1.A a v 1.B.

Pro žáky 3.A a 3.B se zahájení nového školního roku uskuteční v 10:00.

Pro žáky ostatních tříd platí příjezd mezi 8:00 – 11:00.

V 11:00 se koná na sále školy informační schůzka ředitele školy se zákonnými zástupci dětí. Účast na této schůzce je důležitá!

Vzhledem ke stálé korona virové epidemii žádáme rodiče, aby zvážili přítomnost většího počtu rodinných příslušníků na zahájení školního roku. Dále Vás tímto také žádáme o dodržování hygienických a protiepidemických pravidel, tzn. doporučujeme omezení pohybu uvnitř budovy, použití dezinfekčního prostředku (bude k dispozici ve vestibulu školy) a roušky. Děkujeme