Ředitel školy dle §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, včetně posledních změn a doplňků, vyhlašuje z organizačních důvodů

ve dnech  29.6. – 30.6.2020 v Logopedické základní škole ŘEDITELSKÉ VOLNO!

O přesném datu a formě vydávání vysvědčení budete včas informováni třídními učiteli.