Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Vás informujeme o způsobu hodnocení. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek a že nebylo možné splnit všechny výstupy Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Tvořivá škola pro všechny. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 bude v souladu s § 1 odstavcem 1:

  1. a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
  2. b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
  3. c) podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Podle § 1 odstavce 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí. Za období vzdělávání na dálku během uzavření školy bude v závěrečném hodnocení zohledněna:

  • snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,
  • samostatná práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,
  • portfolia prací žáků.

Do počtu zameškaných hodin se budou započítávat pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole.

Termín uzavření hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 je 23. června 2020, klasifikační porada proběhne 24. 6. 2020. Předání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.