Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021

 Ředitel školy upravuje pokyny k zápisu povinné školní docházky. Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 Termín zápisu se posouvá ze dne 02. 04. 2020 na 15. 04. 2020

  1. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pokud je to možné, podání přihlášky bude bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole,
  2. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce se stanovuje termín termín do 14. 04. 2020
  •  Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem /nelze jen poslat prostý email!!!/,
  3. poštou,
  4. osobní dodání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

V Měcholupech dne 23. 03. 2020    Mgr. Alexandr Bednář / ředitel školy

Žádost stáhnete zde:

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021?fbclid=IwAR0E7HX1b1hZFFB7TETb8Xuc4wNT0dfWkBkTUxi6IgpnN0gEdTkDf_O79NM