Vážení rodiče,

provoz školy je pro Vaše potřeby (podávání informací, vydávání dokladů, podklady pro Žádost o ošetřovné dítěte do 10 let atd.) zajištěn v době od 8,00 – 13,00 hod