Od 1. 1. 2020 přijmeme do pedagogického kolektivu učitele – speciálního pedagoga pro 1. stupeň základní školy se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie, popřípadě učitele pro 1. stupeň základní školy, kterému umožníme dokončení studia speciální pedagogiky