Zahájení školního roku 2019/2020 se uskuteční v pondělí 2. 9. 2019 takto:

PT a 1. třída – slavnostní zahájení ve svých třídách od 9:00 hodin.

Ostatní třídy – příjezdy do školy od 8:00 hodin.

Celkové slavnostní zahájení školního roku pro všechny žáky proběhne na sále od 11:00 hodin ředitelem školy.