Rybářský kroužek

Rybářský kroužek se v měsíci lednu 2019 bude konat dne  7., 14., 24., 28. 01. 2019 od 13.30 hodin.