Rybářský kroužek

Rybářský kroužek se v měsíci dubnu 2019 bude konat dne  01. 04., 08. 04., 11. 04., 15. 04., 25. 04. 2019 od 13.30 hodin.

Rybářský kroužek se v měsíci květnu 2019 bude konat dne 06. 05., 09. 05. – testy – od 13.30 hodin.(02. 05. – kroužek nebude)

10. 05. 2019 – rybářské závody.