Vánoční besídka

 

Dne 18. 12. 2018 se uskutečnila pro žáky naší školy Vánoční besídka, na které děti předvedly své dovednosti ve zpěvu, tanci i recitování. Užily si spousty legrace, soutěžení a viděly loutkovou pohádku o tom, jak bída přiměla Kašpárka uzavřít nevýhodnou smlouvu s peklem, jak se mu vyplatil dobrý skutek a o kouzlech, která mu nakonec v boji s čerty pomohla. Tuto pohádku s názvem „Kašpárek a čerti“ zahrál loutkářský spolek PŘED BRANOU Rakovník.