Základní logopedická škola Měcholupy

Das Tier nicht nur als Freund, sondern auch als Medizin

Naší škole byla schválena žádost o zapojení do projektu Erasmus + / Klíčová akce 2 - strategická partnerství v oblasti školního vzdělávání pod názvem „Das Tier nicht nur als Freund, sondern auch als Medizin“ (Zvíře nejen jako přítel, ale i jako lék). Projekt je plánován na dobu 3 let (t.j. od září 2014 do srpna 2017.
Naše Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace je hlavním koordinátorem projektu. Našimi partnery jsou školy podobného zaměření z Německa, Maďarska a Rumunska.

Popis projektu:
kluk_kocka.jpg
Zvířata a domácí mazlíčci jsou nejen výtečnými společníky dětí, ale navíc děti učí pravidelné péči a starosti a i pravidelnému režimu a pořádku. Jsou velmi vhodná především jako prevence a jsou doporučována mnohými doktory. Jejich přítomnost je balzámem na duši i tělo.
Všechny děti zvířata milují, ať už jsou živá nebo plyšová …. Tímto projektem chceme dát dětem povědomí o tom, proč a jak je potřeba o zvířata pečovat, ale také je vést k obezřetnému chování ke zvířatům, které neznáme. Chceme děti učit vnímat rozmanitý, pozoruhodný a různorodý svět zvířat, upevňovat u nich nové poznatky, učit je chránit přírodu, sledovat způsob života zvířat, také rozvíjet se v různých činnostech a hlavně užít si hodně radosti a pohody, Vždyť, co může být krásnější, než žít v prostředí nádherné přírody ve společnosti zvířat, rozumět jim, pomáhat jim a milovat je.
Vzhledem k tomu, že máme ve škole děti se speciálními potřebami a také často ze sociálně znevýhodněných rodin, je projekt právě proto zaměřen nejen na poznávání zvířat , ale také na kontakt s nimi pomocí ucelené rehabilitace pomocí zvířat - zooterapie . Pomocí této terapie je možné zlepšit citové, rozumové, řečové a pohybové schopnosti a přispět ke zlepšení psychické pohody a zvýšení koncentrace.
Partnerské školy vzdělávají i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, některé školy se na tuto péči přímo specializují. Z tohoto důvodu považujeme zvolené téma za velmi přínosné a inovativní, jelikož poskytne dětem s postižením i bez něj nové citové, rozumové, řečové i pohybové zkušenosti a rozšíří jejich interkulturní kompetence.

První projektový rok je zaměřen na domácí a hospodářská zvířata. Jednou z forem zooterapie je i farmingterapie, tedy terapie prostřednictvím práce na farmě, kdy se při tom rozumí nejen přímý kontakt se zvířaty, ale také možnost dětí pro zvířata něco udělat.

USKUTEČNĚNÉ AKTIVITY 1. PROJEKTOVÉHO ROKU:
- V hodinách prvouky, přírodovědy jsme se seznamovali s domácími zvířaty

zahrada.jpgzahrada1.jpg- 08. 10. 2015 navštívila třída 3. B v žateckém MD divadelní představení se zvířecí tématikou - Jiří Trnka „Zahrada“

kralicek_usacek-5.jpgp3260196.JPG
- Každá třída ve škole si postupně pořídila svého domácího mazlíčka, se kterým se uskutečňuje zooterapie (děti pečují o své mazlíčky, mazlí se s nimi, čistí jim pelíšky…). Dětem tato péče moc prospěla, jsou pečlivější, klidnější, … Do péče o mazlíčky se zapojilo nejen všech sedm tříd školy (máme zde zakrslého králíčka, morčata, africké šneky, křečky, rybičky, želvičky), ale i správce školy, který se stará o opuštěné kočky

- 5. 11. 2014 se celá škola zúčastnila v MD Žatec divadelního představení „Plecha a neplecha v lese“ -> v tomto představení se děti vypravily do lesa, povídaly si o stromech, květinách, o vodě a hlavně o zvířátkách

ro_2014_1-47.jpgro_2014_1-56.jpgro_2014_1-11.jpgro_2014_1-18.jpg- Ve dnech 9. 11. - 15. 11. 2015 se konala 1. pracovní projektová schůzka všech zemí v rumunském Satu Mare, které se zúčastnil z naší školy projektový tým ve složení dvě učitelky a dvě vychovatelky. Na této pracovní schůzce vznikla i naše projektová hymna - song, který se v překladu nazývá “Evropa žije” EUROPA LEBT

- V rámci hodin výtvarné výchovy žáci vytvořili ilustrace domácích zvířat . Tyto byly následně ohodnoceny, použity na výstavu ve vestibulu školy a některé vybrány do plánovaného obrázkového slovníku
erasmus-2015-1.JPGerasmus-2015-2.JPG

jak-pejsek-ztratil-stopu.jpg- 3. 12. 2014 dětem Mikuláš v Loutkovém divadle Jitřenka Žatec nadělil loutkové představení „Jak pejsek ztratil stopu“

vanocni-pohadka-2014-13.jpgvanocni-pohadka-2014-11.jpg- V prosinci 2014 na děti čekalo ještě jedno divadelní představení - tentokráte na sále školy, kde Dividlo Litoměřice předvedlo pohádku “Vánoce s pejskem a kočičkou

-V lednu 2015 všechny partnerské země zaslaly české škole (koordinátorovi projektu) vybrané ilustrace domácích zvířat s pojmenováním ve svém rodném jazyce. Česká škola všechny obrázky a texty zkompletovala a dotvořila obrázkový slovník domácích zvířat v jazycích všech partnerů (vzhled ilustrovaného slovníku byl domluven na pracovní schůzce). K tisku obrázkového slovníku došlo v únoru 2015
Obrázkový slovník

e-001.jpge-004.jpge-003.jpge-015.jpg- Žáci 3.A nastudovali operku „Budulínek“, kde si ze zvířátek zahrála nejen liška, ale i jiná lesní zvířata. K představení žáci vyrobili při pracovních činnostech kulisy. Operku zahráli na mezinárodních vzdělávacích aktivitách zástupců dětí a pedagogů ze všech partnerských zemí.

p3160031.JPG- V únoru 2015 starší žáci vyhledali informace o výskytu zvěře na našem území (z publikací, učebnic, internetu …) a vytvořili „Mapu fauny hospodářských zvířat“, kterou pak prezentovali na mezinárodním setkání

- Během měsíce února a března vyráběli žáci zvířecí masky - žáci si vytvořili masky zvířat z odpadového materiálu, kartonu apod. - učili se chránit životní prostředí

p3080047.JPG- 7. 3. - 13. 3. 2015 se konal ozdravný pobyt žáků v Krkonoších na Medvědí boudě . Tento pobyt byl zaměřen nejen na zimní sportovní aktivity, ale činnosti dětí byly doprovázeny programy s touto tématikou: Zimní spánek - jak přežívají zimu zvířata, co se děje s motýly, jaké ptáky můžeme v zimě pozorovat, …? Život v zimním lese, jeho změna. Pozorování stop - výpravy po stopách. Zvířena Krkonoš - vyhynulé, přemnožené druhy, zvířena dle vegetačních stupňů, zvířena vod a podzemí. Myslivost v Krkonoších - historie myslivosti, péče o zvěř, přezimovací obory, způsoby lovu, myslivecká etika, hlavní druhy zvěře. -> K seznámení s touto problematikou jsme využily nejen odborné literatury, dostupných prezentací a videí, ale pro tyto účely vznikly i vlastní výukové prezentace.
Bohužel naše stránky nejsou přizpůsobené k publikaci prezentací, proto jsou zde pouze náhledy prezentací ve formátu Pdf.
Fauna KRKONOŠ

-Mezinárodní vzdělávací aktivity – Měcholupy / Česká republika; 15. 03. – 21. 03. 2015
Tohoto setkání se společně s našimi žáky zúčastnilo 5 žáků + 2 učitelé z Německa, 6 žáků + 2 učitelé z Maďarska a 5 žáků + 3 učitelé z Rumunska.
Žáci měli možnost vidět faunu a floru naší země, získali nové vědomosti a dovednosti. Navšívili farmy, zoologickou zahradu. Účastnili se vzdělávacích aktivit zaměřených na zvířata a přírodu vůbec . Setkali se s ochočenými zvířaty a aplikovali metodu kontaktní terapie. Každý se představil se svou “Mapou fauny”. Seznámili se s naším zvířecím hrdinou. Byli pro ně připraveny výukové prezentace o domácích zvířatech v projektovém jazyce. V rámci vyučování využili své kreativity při výrobě dalších masek zvířat a výtvarných a pracovních činnostech (malování barvami na sklo, výroba jednoduchého zvířátka, ….). Své masky použili při “Karnevalu zvířat”, kde si kromě tančení a skotačení zkusili i různé hry se zvířecí tématikou. Velmi pozitivně hodnotili setkání se živými medvíďaty a možnosti kontaktu s nimi a také vzdělávací program “Bezpečný pes”. Došlo i na sportovní vyžití formou vtipné Zoo olympiády” . Ověření jejich získaných znalostí proběhlo pomocí pracovních listů (v německém jazyce).
Program:
* Prezentace “Map fauny” / 16. 03. 2015
p3160016.JPGp3160027.JPGp3160033.JPGp3160035.JPG
* Návštěva minifarmy Liběšovice / 16. 03. 2015
dscf1943.JPGdscf1946.JPG
* Výlet do ZOO Praha / 17. 03. 2015
* Představení chovatele Káni se svými dvěma malými medvíďaty / 18. 03. 2015
p3180088.JPG
* Vzdělávací program “Bezpečný pes”: děti se učily rozumět řeči těla psa, pochopit varovné signály případného napadení psem, viděly ukázky psích sportů, seznámily se s technikami ochrany proti útokům psů, také poznaly využití psů v praxi / 18. 03. 2015
p3180055.JPGp3180064.JPG
* Vystoupení žáků na sále školy - písničky o zvířatech, zvířecí tanečky, představení operky Budulínek / 18. 03. 2015
dscf2022.JPGdscf2029.JPG
* Karneval masek zvířat / 18. 03. 2015
dscf2051.JPGdscf2053.JPG
* Návštěva Jungle Arény Most / 19. 03. 2015
p3190121.JPG
* Vzdělávací aktivity na farmě Bítozeves / 19. 03. 2015
p3190140.JPGp3190144.JPGp3190149.JPGp3190159.JPG
* ZOO-olympiáda - plnění zábavných sportovních úkolů / 20. 03. 2015
ZOO_olympiáda

- 20150421_103727.jpgV termínu od 19. dubna do 25. dubna 2015 se 4 žáci naší školy (Filip Vokurka - 3. A, Nikola Vaváková a Milan Šafařík - 4. A, Eliška Havlová - 5. A a dva pedagogové jako doprovod (Mgr. Iva Martínková a Hana Adamcseková) zúčastnili vzdělávacích aktivit v maďarském Apagy. Více informací o Mezinárodním vzdělávacím pobytu zde: Mezinárodní vzdělávací pobyt

- chko_ceske_stredohori_1.jpg026782.png21. dubna 2015 třída 3. B uskutečnila celodenní výlet do chráněné krajinné oblasti České středohoří - cílem jejich cesty byla národní přírodní rezervace Oblík. Chráněná krajinná oblast Oblík

V rámci školní činnosti se vyrobily různé “kočky” z odpadového materiálu. Hodí se nejen jako dekorace, ale nýbrž i jako dáreček pro naše přátele.kocky_e-004.JPG

12. června 2015 se konala již 23. školní slavnost, na které mimo jiné byla pro děti zajištěna hipoterapie
skolni-slavnost_2015-034.JPGskolni-slavnost_2015-035.JPGskolni-slavnost_2015-046.JPGskolni-slavnost_2015-048.JPG

- 12. června 2015 / Pro velký úspěch a krásné zážitky, naši školu opět navštívil kynologický servis se svým zábavně - naučným programem „Bezpečný pes“. Děti se učily, jak se k pejskům chovat a jak k nim přistupovat. Viděly ukázky výcviku psů. Seznámily se také s tím, jak se chránit při případném napadení psem. S pejsky byly ve velmi úzkém kontaktu, mohly si je pohladit. Navíc si s nimi zahrály některé hry

2. PROJEKTOVÝ ROK
2. projektový rok je zaměřen na lesní zvířata. Proběhly tyto projektové aktivity:

- unor2016-056.JPGunor2016-058.JPGunor2016-059.JPGSamozřejmě pokračuje „zooterapie“ s našimi třídními mazlíčky (děti o své mazlíčky pečují, mazlí se s nimi, čistí jim pelíšky…). Dětem tato péče moc prospívá, není problém se o tyto mazlíčky postarat i v době prázdnin, kdy se děti střídají a starají se o zvířata v domácím prostředí.

- V hodinách prvouky, přírodovědy - seznámení s lesními zvířaty / září - říjen 2015

image.jpgimage-1.jpg- Mezinárodní projektové setkání – Gescher / Německo; 27. 09. – 03. 10. 2015 / Zde se sešly pracovní týmy ze všech partnerských zemí. Z ČR se zúčastnil projektový tým ve složení 2 učitelek a 2 vychovatelek školy. Pracovním setkání bylo zahájeno songem “EUROPA LEBT”, který vznikl na 1. projektové schůzce. Kromě pracovních povinností byl pro všechny účastníky připraven úžasný program, v rámci kterého jsme mohli být svědky nejen hezkého vystoupení žáků školy, ale take jsme mohli srovnávat přírodu v ČR a v Německu, navštívit kozí farmu I biologickou stanici.
EVALUACE 1. PROJEKTOVÉHO ROKU
PLÁNOVÁNÍ 2. PROJEKTOVÉHO ROKU
Článek v novinách:
http://www.frissujsag.ro/megtanitani-a-diakokat-arra-hogy-az-allat-is-erzo-leny/
Projekt na stránkách našich partnerů:
http://www.brueder-grimm-schule-gescher.de/erasmus/projektjahr-2015-2016/
http://www.sc21.sm.rdsnet.ro/index.php?lang=ro&cat=parteneriatehttp://www.sc21.sm.rdsnet.ro/images/extras_proiect.pdf

- říjen - listopad 2015 / V rámci hodin výtvarné výchovy vytvoření ilustrací lesních zvířat

erasmus2projektova-zprava-020.JPGerasmus2projektova-zprava-019.JPG- prosinec 2015 / Výstava ilustrací lesních zvířat ve vestibulu školy ( stále probíhá)

inka.jpg- 15. 12. 2015 / Hudebně zábavný pořad „ Vánoční zvířecí show“ v podání zpěvačky a moderátorky Inky Rybářové a jejího partnera „Rybičky“

- konec ledna 2016 / Všechny partnerské země zaslaly české škole (koordinátorovi projektu) vybrané ilustrace lesních zvířat s pojmenováním ve svém rodném jazyce.
Česká škola všechny obrázky a texty zkompletovala a vytvořila obrázkový slovník lesních zvířat v jazycích všech partnerů (vzhled ilustrovaného slovníku byl domluven na pracovní schůzce)
-images.jpg digitální kino Žatec / žáci 4.B shlédli film “Robinson Crusoe NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK”> - Anotace

- Na začátku března 2016 došlo k finalizaci tohoto obrázkového slovníku, který je ke stažení zde :Bilderwörterbuch - Waldtiere

- Tento projektový rok jsme vytvořili i “Zvířecí leporeloTiervergleichung - zaměřené na přirovnání vlastností zvířat (např. „hladový jako vlk“) v mezinárodních jazycích a “Zpěvník písní o zvířatechTierliederbuch

- img_3228.JPGimg_3269.JPGDěti si užívaly Canisterapie – pravidelného setkání 2x týdně s milou fenkou Enny (Flat Coasted Retriever) a její terapeutkou

- 17.04. – 23.04. 2016 -> se uskutečnil vzdělávací výměnný pobyt učitelů a žáků (2 pg +4 žáci) v Satu Mare v Rumunsku. Tohoto setkání se účastnili zástupci žáků a učitelů všech partnerských škol, aby společnými aktivitami získali informace o fauně a floře dané země. Mezinárodní vzdělávací aktivity žáků v německém rumunském Satu Mare
Satu Mare_RO

-6. června 2016: vzdělávací program “Náš les a jeho obyvatelé502.jpg

-17. 06. 2016 – ukázka leteckých dovedností našich dravcůimg_3660.JPGimg_3663.JPG

-17. 06. 2016 – Hipoterapie

-21. 06. 2016 – 10 km pochod přírodou při kterém žáci plnili úkoly s enviromentálním zaměřením

-23. 06. 2016 – se uskutečnil celodenní výlet do parku Mirakulum s nádhernou prohlídkou lesní naučné stezky „Les her“ o rozloze 4 ha, jejíž součástí jsou i voliéry a výběhy pro lesní zvířata.mirakulum-lesnistezka-31.jpg576_1.jpg

3. PROJEKTOVÝ ROK
3. projektový rok je zaměřen na exotická zvířata. Proběhly tyto projektové aktivity:

1) Ve dnech 19. 09. – 23. 09. 2016 se uskutečnilo 3. mezinárodní projektové setkání – v maďarském Apagy. Zde se sešly pracovní týmy ze všech partnerských zemí, aby zde ostatní partnery seznámily s evaluací 2. projektového roku a detailně naplánovaly 3. projektový rok - jeho aktivity, mobility a projektové výstupy. Pracovní setkání vedl hlavní koordinátor projektu (ČR). Z naší školy se zúčastnil projektový tým ve složení pan ředitel Mgr. Alexandr Bednář, koordinátorka projektu Mgr. Alena Bajerová a 2 vychovatelky školy.
Na počátku pracovního setkání měl každý koordinátor školy připravenu evaluaci 2. projektového roku. Dále pak pokračovalo:
* detailní plánování 3. projektového roku
* seznámení kolegů s nadcházejícími projektovými aktivitami
* detailní plánování mobilit ve třetím projektovém roku
* zadání termínu závěrečného mezinárodního projektového setkání v ČR
Koordinátorská škola si vždy připraví pracovní program:
3. Projekttreffen
Pracovním setkání bylo zahájeno songem “EUROPA LEBT”, který vznikl na 1. projektové schůzce. Kromě pracovních povinností byl pro všechny účastníky připraven úžasný program, v rámci kterého jsme mohli být svědky nejen hezkého vystoupení žáků školy, ale také jsme mohli srovnávat přírodu v ČR a v Maďarsku, navštívit nemocnici pro handicapované ptáky i úžasnou zoologickou zahradu v Nyiregyháze a v neposlední řadě zajímavou step v národním parku Hortobágy
obrazek8.jpgobrazek9.jpg

2) „Zooterapie“ - Samozřejmě pokračuje zooterapie s našimi třídními mazlíčky. Dětem tato péče moc prospívá. Bohužel jsme se museli rozloučit s naším králíčkem Ušáčkem, který měl veliké problémy se zoubky, prodělal dvě operace a nakonec to nezvládl. Bylo nám to moc líto, protože byl velice hodný a společenský.

3) V hodinách prvouky, přírodovědy - seznámení s exotickými zvířaty / září - říjen 2016

4) V rámci hodin výtvarné výchovy vytvoření ilustrací exotických zvířat /říjen - listopad 2016

5) Výstava ilustrací exotických zvířat ve vestibulu školy / prosinec 2016 - stále probíhá

6) Všechny partnerské země zaslaly české škole (koordinátorovi projektu) vybrané ilustrace exotických zvířat s pojmenováním ve svém rodném jazyce / konec ledna 2017

7) Česká škola všechny obrázky a texty zkompletovala, vytvořila a vytiskla obrázkový slovník exotických zvířat v jazycích všech partnerů (vzhled ilustrovaného slovníku byl domluven na pracovní schůzce) /.

8) ve dnech 02. 04. – 07.04. 2017 se uskutečnil vzdělávací výměnný pobyt žáků se speciálními potřebami v německém Gescheru - z naší školy se zúčastnili 4 žáci v doprovodu dvou pedagogů. Tohoto setkání se opět zúčastnili zástupci žáků a učitelů ze všech partnerských zemí.
Mezinárodní vzdělávací aktivity žáků v německém Gescheru

9) žáci 5.A se podíleli na přípravě a realizaci Zápisu dětí do PT a 1. tříd, který byl v duchu projektu: „Zápis se zvířátky aneb záchranná cesta džunglí“
obrazek7.png

10) byly vytvořeny digitální výukové prezentace o ohrožených druzích zvířat jednotlivých států, které budou využity v rámci výuky / duben - květen 2017

11) 30. 05. 2017 - interaktivní výukový program E-Liška zaměřený na enviromentální výchovu.
img_5404.JPGimg_5408.JPG

Odpoledne proběhla návštěva minizoo Plasy
img_5486.JPGimg_5497.JPG

12) v květnu 2017 došlo k finalizaci fotoalba z fotografií zvířat partnerských zemí, které žáci pořídili při svých mezinárodních vzdělávacích aktivitách
Fotoalbum

13)v měsících dubnu až červnu nadále probíhala Canisterapie
pod vedením zkušeného canisterapeuta - pravidelné setkání s milou fenkou Enny (Flat Coasted Retriever) a její terapeutkou img_5390.JPGimg_5392.JPG

14) V červnu nás měl opět navštívil kynologický servis s pokračováním v zábavně - naučném programu „Bezpečný pes

15) Závěrečné pracovní setkání pracovních týmů na půdě naší školy se uskutečnilo v termínu od 29.05. do 02. 06. 2017 – zde proběhla evaluace našeho projektu, vkládání údajů a výstupů do databáze Mobility Tool a vypracování struktury závěrečné zprávy
img_5506.JPGimg_5504.JPGimg_5509.JPG
Vystoupení žáků na sále školy:
img_5411.JPGimg_5414.JPGimg_5416.JPGimg_5426.JPGimg_5445.JPGimg_5462.JPG
Prezentace našich rumunských přátel:
Mobility

16 )31. 05. 2017 - prohlídka botanické zahrady v Teplicích
img_5514.JPGimg_5515.JPGimg_5520.JPG

17) Den dětí jsme oslavili výletem do Safari ve Dvoře Králové
img_5554.JPGimg_5556.JPGimg_5553.JPGimg_5549.JPG

18) 02. 06. 2017 byli pro děti připraveni 3 koníci v rámci hipoterapie
img_5558.JPGimg_5561.JPG

19) 08. 06. 2017 - prezentace našeho projektu jako příkladu dobré praxe na Monitorovacím semináři projektů KA2 v Praze.
Prezentace projektu

20) 13. 06. 2017 byli žáci 4.B a 5.B v chomutovském LESOPARKU
Lesopark Chomutov

21) 16. 06. 2017 se konala Naše výroční zahradní slavnost pro širokou veřejnost, na které si děti připravily také program s projektovým tématem

PROJEKT BYL PREZENTOVÁN V PROSTORÁCH ŠKOLY:
img_5381.JPGimg_5379.JPGimg_5378.JPGimg_5376.JPGCopyright © 2007 Základní logopedická škola Měcholupy, realizace IT Innovation s.r.o. Administrace

ZŘIZOVATEL:
Ústecký kraj