Základní logopedická škola Měcholupy

Europäische Verständigungssprache Musik

V červenci 2011 nám byl schválen nový projekt z programu Comenius /Partnerství škol s platností od 1.8.2011.

Název projektu: „Europäische Verständigungssprache Musik“ (Evropské porozumění si hudbou)
Číslo projektu: COM-MP-2011-028
Koordinátor projektu: Mgr. Alena Bajerová
Koordinátorská škola: Logopedická ZŠ Měcholupy / Česká republika
Partnerské školy: Německo / Berlín; Polsko / Leszno; Slovensko / Jamník; Maďarsko / Apagy
cz.jpgde.gifpl.gifsk.gifhu.png
Termín: 01. 08. 2011 – 31. 07. 2013
Grantový příspěvek: 17 000€
slovensko-v-lzs-10.jpg

Anotace projektu:
p053097db_noty.jpgV hudební kultuře je hudba považována za „duši“ země. Integrace Evropy bude tedy podporována v rámci projektu. Hudební jazyk umožní mezi zeměmi okamžité pochopení a spojí různé kultury. Bez pochopení jazyka, hudba zprostředkuje všem stejné emoce, pocity a zobrazí všechny společné rozdíly. Mládež v každé zemi má ohraničený hudební vkus a nerozumí hudbě starší generace. Mezi různými skupinami mladých lidí v různých zemích jde zpravidla o stejný vkus. A tak hudba spojuje mládež a tím i budoucnost v Evropě. Cílem a motivací je tedy prohloubení a posílení sblížení obyvatel Evropy.

1.projektový rok:
Aktivity:
• Návštěva koncertu + hudební pořady
07. 11. 2011 – DRUM-in -> bubeník pan Miloš Dvořáček ve své show přiblížil dětem svět bicích nástrojů a rytmu vůbec.
drum-in1.jpgdrum-in2.jpgdrum-in3.jpg
14. 12. 2011 – pořad pro děti plný písniček v podání Inky Rybářové a klauna Rybičky s názvem “Hurá! Vánoce!”
hura-vanoce1.jpghura-vanoce2.jpg
12. 03. 2012 – Městské divadlo Žatec – Rene Trossman Band – hudební zážitek pro pedagogy ve stylu blues s moderním zvukem.rene-trossman-band.jpg
13. 06. 2012 – Městské divadlo Žatec – hudební pohádka “Kominíček a štěstí”
kominicek-a-stesti1.jpgkominicek-a-stesti2.jpg
14. 06. 2012 – Rostislav Jankovec – kytarová produkce k poslechu a k tanci -> mix hudebních žánrů (folk – rock songy, blues, šansony, balady, vlastní skladby, evergreeny od 60 let po současnost)
jankovec1.jpgjankovec2.jpgjankovec3.jpg<15. 06. 2012 – vystoupení Kamila Emanuela Gotta + zpěváci z muzikálu Děti ráje s písněmi Michala Davida

• 1. projektové setkání – Berlín /DE 13.11.- 18.11. 2011
berlin1.jpgberlin2.jpgberlin3.jpg
• září 2011 – duben 2012 -> vyhledávání a sledování lidových tanců (na internetu, v TV, na DVD )
• září 2011 – prosinec 2011 -> vyhledávání českých hudebních skladatelů + kresba hudebního skladatele
• leden 2012 – červen 2012 -> výstava kreseb hudebních skladatelů
skladatele.jpg
• únor 2012 – CD – PowerPointová prezentace Antonína Dvořáka
dvorak.jpg
• průběžně – zapojení dětských říkadel a písní do vyučování => seznámení s lidovými písněmi našich partnerů
• 12. – 16. 03. 2012: Projektové setkání učitelů (DE v CZ)
Naši školu navštívila paní ředitelka se 2 učitelkami z Berlína -> cílem tohoto setkání bylo poznání české kultury. A také výměna zkušeností, poznávání odlišností v systému vzdělávání dětí. Posezení při hudbě, návštěva koncertu. Představení dětí při zpěvu a tanci.
devcz_2012-1.jpgdevcz2012-2.jpgdevcz_2012-3.jpg
• září 2011 - duben 2012 – ilustrace známé písně
bezi-liska.jpg
• květen 2012: DVD lidových tanců v podání žáků naší školy
lid-tanec.jpg
• 13. – 18. května 2012: Projektové setkání učitelů a žáků (CZ -> do SK)
detivsk.jpgdetivsk1.jpgdetivsk2.jpgdetivsk3.jpgdetivsk4.jpg
• květen - červen 2012: výstava ilustrací k písním
• červen 2012 – výroba Obrázkové knihy písní
• 11. – 16. června 2012: Projektové setkání učitelů a žáků (Sk -> do CZ)
comeniustag1.jpg
• návštěva zábavného parku v německém Plohnu
Celý společný týden byl zaměřen nejen na hudbu, tanec a zpěv, ale i na poznávání kultury a tradic ČR. Naší školu navštívili 3 pedagogové a 6 žáků. Žáci byli zapojeni i do vyučovacího procesu.
slovensko-v-lzs-1.jpgslovensko-v-lzs-2.jpgslovensko-v-lzs-6.jpg
15. 06. 2012 se v rámci školní slavnosti uskutečnil “Den Comenius” – děti z naší školy se prezentovaly široké veřejnosti se svým hudebním a tanečním vystoupením. Vzhledem k tomu, že se této akce účastnili i děti a učitelé slovenské partnerské školy – i oni předvedli jednoduché lidové tanečky.
comeniustag2.jpgcomeniustag3.jpgcomeniustag4.jpg

Evaluace 1. projektového roku:
Říká se, že hudba je první lidskou mluvou. Člověk tvořil hudbu ještě dřív, než se naučil mluvit. I naše děti se mohly přesvědčit o tom, že hudba skutečně spojuje - ať byly odkudkoliv, pomocí hudby a tance si navzájem rozuměly. Díky hudbě měli všichni zúčastnění možnost objevit prostor, kde se stírají rozdíly mezi lidmi nejen bez ohledu na národnost, ale i postižení. 1. projektový rok nám přinesl mnoho nevšedních zážitků, hudební pohody, zábavy, nových znalostí a také nových přátelství.
Díky práci na projektu se zkvalitňuje týmová práce učitelů a žáků a zlepšují se jejich jazykové dovednosti. I u slabších žáků se rozvíjí fantazie a kreativita. Do zahraničí mohli odcestovat i žáci ze sociálně znevýhodněných rodin a žáci s kombinovaným postižením, což napomohlo ke zvýšení jejich sebevědomí.

2.projektový rok:
Aktivity:
• Návštěva koncertu + hudební pořady
13. 11. 2012 – Hybernia Praha / muzikál „Kapka medu pro Verunku“
verunka.jpgverunka1.jpgverunka2.jpgverunka3.jpgverunka4.jpgverunka5.jpgverunka6.jpg

19. 12. 2012 – na sále školy – divadelní a hudební představení divadla Rozmanitostí Most –„Vánoce tří sněhuláků“ Nejdříve děti viděly pohádku, pak se mohly seznámit s hudebními nástroji
vanoce2012-006.jpgvanoce2012-010.jpgvanoce2012-012.jpgvanoce2012-014.jpg

25. 02. 2013 - MD Žatec- divadelní představení plné písniček „Kouzelná slůvka”
honza.jpg

20. 03. 2013 – Městské divadlo Žatec – Gerald Clark blues Band – hudební zážitek pro pedagogy- přední představitel jihoafrické bluesové scény s českou doprovodnou kapelou
gerald.jpg

21. 03. 2013 – sál školy – ZUŠ Žatec (ukázka lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska, moderní tance a břišní tance)
treffen-marz2013-103.jpgtreffen-marz2013-106.jpgtreffen-marz2013-109.jpgtreffen-marz2013-114.jpgtreffen-marz2013-120.jpg

21. 03. 2013 – sál školy – hudební show v podání Inky Rybářové a klauna Rybičky
treffen-marz2013-127.jpgtreffen-marz2013-128.jpgtreffen-marz2013-136.jpgtreffen-marz2013-148.jpg

14. 06. 2013 – hudební produkce paní Kleinové

• 17.09.- 21.09. 2012: 2. projektové setkání – Jamník /SK
Evaluace prvního projektového roku, detailní rozpracování 2. projektového roku
• celoročně -> výstava kreseb hudebních skladatelů (pro velký úspěch ponechána tato výstava i ve školním roce 2012/2013
• září 2012 – říjen 2013 -> vyhledávání informací o hudebních nástrojích (na internetu, v knihách, učebnicích….)
• září 2012 – obrázkový slovník hudebních nástrojů „Musikbuch“
musikbuch.doc
• září 2012 – říjen 2013 -> výtvarné ztvárnění hudebních nástrojů a jejich výstava ve vestibulu školy
• 30. 10. 2012 – Praha- konference Comenius – prezentace našeho projektu jako příkladu dobré praxe
• průběžně -> výroba jednoduchých hudebních nástrojů + v květnu 2013 jejich výstava ve vestibulu školy
• průběžně – zapojení dětských říkadel a písní do vyučování => seznámení s lidovými písněmi našich partnerů
• 13. 03. 2013 – Comenius „Song Contest“ vítězem za naší školu se stala Marie Mandíková + vytvoření DVD
• 19. 03. 2013 – vybraní žáci 4. a 5. ročníku navštívili hlavní město Prahu (prohlídka historických částí Prahy, poslech loretánských zvonků, prohlídka Českého muzea hudby …)
loreta.jpgpraha-brezen-2013-6.jpgpraha-brezen-2013-3.jpgpraha-brezen-2013-4.jpgpraha-brezen-2013-16.jpgpraha-brezen-2013-17.jpg
• 18. – 22. 03. 2013: Projektové setkání učitelů a žáků (PL, HU a DE v CZ) – projektového setkání se setkali učitelé a žáci z Polska( 3pg + 3 žáci) a Maďarska (3pg + 6 žáků) a 3 učitelé z Německa -> cílem tohoto setkání bylo poznání české kultury, výměna zkušeností, poznání odlišností v systému vzdělávání dětí, zapojení dětí do vzdělávacího procesu a výchovného dění ve škole internátního typu. V rámci projektového setkání se uskutečnilo posezení při hudbě, návštěva koncertu a také představení dětí při zpěvu a tanci.
praha-brezen-2013-20.jpgtreffen-marz2013-057.jpgtreffen-marz2013-059.jpgtreffen-marz2013-064.jpgtreffen-marz2013-074.jpgtreffen-marz2013-076.jpgtreffen-marz2013-082.jpgtreffen-marz2013-087.jpgtreffen-marz2013-094.jpgtreffen-marz2013-098.jpg
• květen 2013 – společná evropská píseň Comenius Hymne (škola z DE vytvořila hudbu a text a každá země udělala volný překlad ve svém jazyce)
• 20. – 24. 05. 2013: Projektové setkání učitelů a žáků (CZ, SK, HU v PL)
Cílem projektového setkání bylo poznání jiného systému vzdělávání, děti byly zapojeny vzdělávacího procesu a běžného denního dění v rodinném prostředí. Všichni navštívili muzeum hudebních nástrojů a mohli vidět muzikálový balet „Sněhová královna“
• 03. – 07. června 2013: Závěrečné projektové setkání učitelů (CZ, PL, SK , DE -> do HU) ukončení projektu, evaluace
• 14. 06. 2013 se v rámci školní slavnosti uskutečnil “Den Comenius” – děti z naší školy se prezentovaly široké veřejnosti se svým hudebním a tanečním vystoupením.
• 14. 06. 2013 hudební produkce paní Kleinové
• 26.06.2013 – celodenní výlet do Mariánských lázní / park Boheminium, lanová dráha, prohlídka lázeňského města, a hlavně úžasný umělecký dojem při poslechu skladby multimediální koncertní fontány.

Evaluace projektu:Říká se, že hudba je první lidskou mluvou. Člověk tvořil hudbu ještě dřív, než se naučil mluvit. Poslech hudby je nejlepší způsob relaxace. Hudba přináší určité poselství, hudba ovlivňuje a spojuje posluchače na celém světě. I naše děti se mohly přesvědčit o tom, že hudba skutečně spojuje - ať byly odkudkoliv, pomocí hudby a tance si navzájem rozuměly. Díky hudbě měli všichni zúčastnění možnost objevit prostor, kde se stírají rozdíly mezi lidmi nejen bez ohledu na národnost, ale i postižení. Celý projekt nám přinesl mnoho nevšedních zážitků, hudební pohody, zábavy, nových znalostí a také nových přátelství.
Díky práci na projektu se zkvalitňuje týmová práce učitelů a žáků a zlepšují se jejich jazykové dovednosti. I u slabších žáků se rozvíjí fantazie a kreativita. Do zahraničí mohli odcestovat i žáci ze sociálně znevýhodněných rodin, což napomohlo ke zvýšení jejich sebevědomí.Copyright © 2007 Základní logopedická škola Měcholupy, realizace IT Innovation s.r.o. Administrace

ZŘIZOVATEL:
Ústecký kraj