Základní logopedická škola Měcholupy

Märchen aus dem Spielzeugwald

Číslo projektu: COM-MP-2009-005
Koordinátorská škola: Logopedická ZŠ Měcholupy / Česká republika
Partnerské školy: Německo / Berlín; Polsko / Leszno; Slovensko / Sereď; Rumunsko / Satu Mare
Termín: 01. 08. 2009 – 31. 07. 2011
Grantový příspěvek: 14 000€

kopie-projekttreffen09-638.jpgCílem projektu bylo setkání se s jinými kulturami a být schopni představit naši kulturu jiným národům a tak společnou evropskou kulturu upevnit. Naším hlavním zájmem byla kultura a sféra v okolí dítěte, a to v oblasti, která je dětem nejbližší. Představením her a hraček své země a vyprávěním pohádkových příběhů jsme žáky učili poznání, že děti v celé Evropě jsou nejšťastnější, když si mohou hrát. Rozvíjeli jsme nejen dětskou fantazii a kreativitu, ale i jejich lepší komunikaci, toleranci, respekt a sociální citlivost.
Zatímco 1. projektový rok byl zaměřen na hračky minulosti, 2. projektový rok byl ve znamení budoucnosti a dal tak dětem velkou možnost v rozvoji jejich talentu a tvořivosti při představě dětské budoucnosti.
Aktivity:
• Od 1. do 7. listopadu 2009 se konala v Měcholupech v České republice 1. projektová schůzka všech partnerských zemí, kde každý partner představil svou zemi, školu (použitím informačních letáků, fotografií, videa…) a připravil se plán aktivit Comenius
• Během partnerské návštěvy proběhl na naší škole současně „Comeniuswoche“
o prezentace naší země, obce a školy
o výstava starých hraček, na které se podíleli i rodiče a prarodiče našich žáků
o malování obrázků na téma „Hračky našich babiček“ a jejich instalace na chodbě školy
o vystoupení žáků na sále školy – žáci předvedli hry, říkadla, písně s tanečky našich prarodičů a připravili si krátkou pohádku v německém jazyce
o celoškolní výlet do Benátek nad Jizerou do Muzea hraček
• Žáci 5. ročníku připravili stolní hru v německém jazyce, kterou zároveň přihlásili do soutěže Hrátky s jazykem, kterou vyhlásili Tandem Plzeň. Podařilo se jim zvítězit a získat tak i pro jiné žáky půldenní jazykovou animaci
• listopad 2009 - zahájení přípravy dramatizace pohádky „Příběhy z hračkového lesa“:
o tvorba scénáře
o překlad scénáře do NJ
o výroba loutek nebo kostýmů
o výroba kulis
o nácvik pohádky
• prosinec – duben: vyhledávání informací o starých hračkách, výroba jednoduchých hraček ( z různých materiálů – keramika, papír, látka, … -> čarodějnice, pohyblivá hračka/čáp, čertík, panenka, maňásek, vyřezávaná lodička, stolní hra…)
• duben 2010: výroba pexesa s motivy starých hraček – každá země vyrobila 1 kartu, tu zaslala svým partnerům -> vzniklo mezinárodní pexeso, kdy byly jednotlivé názvy hraček přeloženy do všech partnerských jazyků
• 18. – 23. dubna 2010 – partnerská návštěva dvou českých učitelů a šesti žáků v Seredi/SK
• 23. – 28. května 2010 – naši školu navštívili 3 učitelky a 8 žáků ze slovenské Seredi
• květen 2010
o dramatizace pohádky Příběhy z hračkového lesa
o nafilmování pohádky
o zhotovení DVD s pohádkou
• květen - červen 2010
o výstava produktů z 1. projektového roku
o vystoupení Divadla dětí z Karlových Varů s pohádkou Duch Bumbula a tři hradební věže na sále školy
o celoškolní výlet do Plzně do Muzea loutek
o sledování prezentací všech partnerských zemí
o malování na téma hračky
o dětské hry pro volný čas
o čtení dětské literatury (porovnávání minulosti a současnosti)
o dramatizace pohádky Příběhy z hračkového lesa pro širokou veřejnost (11. června 2010 na 18. školní slavnosti)
o evaluace 1. projektového rokuCopyright © 2007 Základní logopedická škola Měcholupy, realizace IT Innovation s.r.o. Administrace

ZŘIZOVATEL:
Ústecký kraj