Základní logopedická škola Měcholupy

Návrat hlasu z nebe

Logopedická základní škola se nachází v budově zámku, součástí zámku je i zámecká kaple se zvonicí. Ta byla restaurována v roce 1991. Ve zvonici však dosud není umístěn zvon ani zařízení, které by jej pohánělo. Cílem projektu je zrestaurování zvonu, jeho umístění zpět do věže a napojení na elektronický pohon, který by zajišťoval pravidelné vyzvánění v obci.  Pro tento projekt se nám podařilo získat finanční prostředky z Fondu T-Mobile za spolupráce Komunitní nadace Euroregionu Labe.  Dokončení projektu je plánováno na konec roku 2009.Copyright © 2007 Základní logopedická škola Měcholupy, realizace IT Innovation s.r.o. Administrace

ZŘIZOVATEL:
Ústecký kraj