Základní logopedická škola Měcholupy

Logopedická prevence

Logopedická základní škola dnem 1. 9. 2009 zahajuje realizaci dvouletého projektu

“Logopedická prevence”

Aktuální informace o projektu naleznete na www.lp-usti.cz.

Projekt je realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1. 2. -  Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vzdělávací kurz “Logopedická prevence” je akreditován MŠMT pod č.j.: 27 350/2007-25-542 ze dne 1. 2. 2008.

Vzdělávací kurz je určen pro učitele MŠ a učitele 1. stupně ZŠ z celého Ústeckého kraje. Absolventi získají teoretické znalosti a praktické dovednosti při práci s dětmi s narušenou komunikací. Budou schopni aplikovat získané znalosti a dovednosti ve své praxi a tím povedou děti ke správnému řečovému vývoji. Tímto vzděláváním bude vytvořen ucelený systém vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti preventivní logopedické péče. Během dvouletého projektu bude realizováno šest vzdělávacích kurzů, časová dotace jednoho kurzu je 40 hodin. Pokud máte zájem o účast ve vzdělávacím kurzu vyplňte přihlášku níže a zašlete na emailovou adresu specialniskola@lzs-mecholupy.cz. Příjem přihlášek pro místa konání Žatec, Děčín, Chomutov byl ukončen.

Více informací…

Obsahová náplň kurzů

PřihláškaCopyright © 2007 Základní logopedická škola Měcholupy, realizace IT Innovation s.r.o. Administrace

ZŘIZOVATEL:
Ústecký kraj