Základní logopedická škola Měcholupy

Přístřešek pro výuku a zábavu

jitka-fotky-024.jpgFond T-Mobile za spolupráce Komunitní nadace Euroregionu Labe opět podpořil aktivity naší školy. V grantovém řízení jsme získali finanční podporu ve výši 98 948,- Kč na realizaci projektu “Přístřešek pro výuku a zábavu”.

Cílem projektu je vybudovat altánový přístřešek pro výuku a mimoškolní činnosti dětí umístěných na internátě naší školy. V dřevěném přístřešku o výměře cca. 39 m2 budou umístěny lavice a židle z masivu, vč. výukové tabule.

Zhotovením altánu umožníme žákům trávit výuku některých předmětů v přírodě na čerstvém vzduchu. V altánu budeme vyučovat především předměty jako výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní výchova, přírodopis a prvouka. V mimoškolní činnosti bude altán využíván pro organizaci her a různých volnočasových aktivit pod vedením vychovatelky.

V současné době probíhají na altánu dokončovací práce, s uvedením do provozu se počítá na jaře 2009.Copyright © 2007 Základní logopedická škola Měcholupy, realizace IT Innovation s.r.o. Administrace

ZŘIZOVATEL:
Ústecký kraj