Základní logopedická škola Měcholupy

Přípravný ročník

Od školního roku 2005/2006 se na naší škole ověřovala efektivita zařazení přípravného ročníku. Výsledky byly pozitivní.

Přípravný ročník navštěvují děti ve věku 5 - 7 let. Žáky přípravného ročníku nemusí být žáci po odkladu školní docházky. Ročník je zaměřen na rozvoj řeči, ale kromě této důležité oblasti se u dětí rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, paměť, koncentrace pozornosti a grafomotorika. Díky tomu, že školní činnost probíhá ve formě vyučovacích hodin, děti si též zvykají na roli školáka.



Copyright © 2007 Základní logopedická škola Měcholupy, realizace IT Innovation s.r.o. Administrace

ZŘIZOVATEL:
Ústecký kraj