Základní logopedická škola Měcholupy

“Europa ohne Vorurteile und Gewalt”

comenius.bmp

LIFELONG LEARNING PROGRAMME  
Projekt COMENIUS

Projekt s názvem “Europa ohne Vorurteile und Gewalt” (”Evropa bez předsudků a moci”) 

Od září 2007 byl naší škole schválen nový multilaterální projekt, kterého se společně s námi zúčastní školy z Litvy a Rumunska. Logopedická základní škola plní roli koordinátorské školy.

1.projektový rok = „Europa ohne Vorurteile“

V 1. projektovém roce se děti lépe poznávat, protože o sobě málo vědí. Prezentovaly svou zemi, bydliště a školu. Pracovaly na téma: “Každý jsme jiný, ale máme mnoho podobného.” Vedly jsme děti ke zjištění podobnosti mezi dětmi bez ohledu na jejich národnost, pohlaví či etnickou skupinu. Seznámily se s dětskými hrami z partnerských zemí.

2.projektový rok = „Europa ohne Gewalt“

Ve 2. projektovém roce bychom se měli zabývat tématem násilí. Měli bychom s dětmi besedovat o agresivitě, šikaně, ubližování. Udělat s dětmi průzkum, zda se s násilím setkávají. Vysvětlit si, že „šikana“, je velice závažný, společensky nebezpečný jev, ohrožující oběť
nejen fyzicky, ale zejména psychicky. Kde vzniká? Proč? Seznámit se s hl. rysy šikany. Napsat rodičům příklady nepřímých a přímých znaků šikanování (čeho si mají všímat). Dát dětem návod, co dělat v případě šikany a kam se obrátit.Copyright © 2007 Základní logopedická škola Měcholupy, realizace IT Innovation s.r.o. Administrace

ZŘIZOVATEL:
Ústecký kraj