Základní logopedická škola Měcholupy

“Mit Felix durch Europa”

comenius.bmp

LIFELONG LEARNING PROGRAMME  
Projekt COMENIUS 

Projekt s názvem „Mit Felix durch Europa“ (zahájení srpen 2004 - ukončení červenec 2007)

patří do podprogramu Comenius, zaměřeného na spolupráci mezi školami. Tento podprogram je součástí vzdělávacího programu EU nazvaného Socrates. Ten byl v unii zahájen v roce 1995 a ČR se k němu připojila o dva roky později. Program podporuje spolupráci mezi evropskými státy a posílení evropské dimenze v oblasti vzdělávání.

Do podprogramu Comenius se mohou zapojit školy zařazené do sítě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to od škol mateřských přes základní a střední školy až k vyšším odborným školám (včetně uměleckých a speciálních škol).         

Comenius usiluje zejména o zvýšení kvality vzdělávání a o posílení evropanství. Podporuje pestré pole aktivit a Evropská unie se jeho prostřednictvím snaží rozšiřovat všeobecné povědomí o jednotlivých evropských kulturách s důrazem na jazykovou rozmanitost.

Naše škola se zapojila do podprogramu Comenius 1 – Projekt spolupráce škol, což je mezinárodní spolupráce nejméně tří škol (alespoň jedna musí být z členské země EU). Maximální délka projektu je tři roky. 

Od 1. ledna 2007 byl program Socrates přejmenován na Lifelong Learning Programme (LLP).

Logopedická základní škola v Měcholupech u Žatce byla oslovena koordinátorskou školou z německého Gescheru. V projektu je zapojeno celkem 7 škol ze zemí Evropské unie.

Projekt “Mit Felix durch Europa” (”S Felixem po Evropě”) byl zahájen v srpnu 2004 a zapojili se do něj všichni žáci i pedagogičtí pracovníci naší školy.

Cíle projektu:                                               

  • mezinárodní spolupráce škol
  • přiblížení běžného života v partnerských zemích
  • poznání vlastních lidových tradic a tradic partnerských národů
  • uvědomění si důležitosti cizího jazyka jako prostředku komunikace
  • používání a zvládnutí moderních informačních technologií dětmi i vyučujícími
  • (fotografie, tisk, prezentace, internet, email…)
  • zjištění, že za zeměpisnými názvy a geografickými údaji se skrývají skuteční lidé

Partnerské země 

1. projektový rok

2. projektový rok

3. projektový rok

   Copyright © 2007 Základní logopedická škola Měcholupy, realizace IT Innovation s.r.o. Administrace

ZŘIZOVATEL:
Ústecký kraj